Resultater:

Eika Spar endte opp 6,28% i juli måned, som var 0,23%-poeng bak referanseindeksen som endte opp hele 6,51%. Hittil i år*) er fondet ned 0,84%, noe som er 0,92% bak referanseindeksen.

Markedsutvikling:

I kjølvannet av rentehevingene i juni måned hentet børsene seg noe inn i juli. USAs sentralbank satte opp styringsrenten med ytterligere 0,75%, mens den europeiske sentralbanken (ECB) fulgte opp med 0,50%. Til tross for stadig tiltagende inflasjon klarer Oslo Børs seg bra i dagens klima grunnet sin Olje, Energi og Råvareeksponering. Usikkerhet rundt Russland-Ukraina konflikten har økt fokuset på energisikring i Europa hvilket har trigget en høy olje- og gasspris.

Da Equinor er det energiselskapet på Oslo Børs som er mest eksponert mot gass har dette blitt en favoritt blant norske investorer og mange har valgt denne aksjen istedenfor Kjell Inge Røkkes Aker BP. Equinor endte derfor opp 9,15% mens Aker BP endte ned 1,59% i juli måned. Etter en hard korreksjon i juni måned hentet Norsk Hydro seg inn i juli, aksjen endte opp 16,06%. Vi opplevde også at investorer var mer risikovillige i juli måned enn i juni.

I tillegg til noe svake tall for andre kvartal, resulterte dette i svak kursutvikling for de defensive aksjene. Telenor og Telia endte derfor henholdsvis ned 11,91% og 6,79%.

 

Eika Spar er et aksjefond som består av flere andre Eika-fond; 50% Eika Norge, 37,5% Eika Global og 12,5% Eika Norden. For en mer detaljert oversikt over hva som påvirker fondet, anbefaler vi at du gjør deg bedre kjent med fondene Eika NorgeEika Norden og Eika Global.

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.