RESULTATER

Eika Kreditt hadde en avkastning på 0,48 prosent i juli.
Hittil i år er avkastningen 0,74%. 

MARKEDSUTVIKLING

Det norske High Yield-markedet hadde positiv avkastning i juli. Kredittmarginene i det globale kredittmarkedet falt betydelig i juli etter den kraftige utgangen i første halvår. Pengemarkedsrentene har steget ytterligere siste måned, mens lange statsobligasjons- og swaprenter har falt.

RESULTATBIDRAG/ PORTEFØLJEOPPDATERING

De største positive bidragsyterne til avkastningen siste måned var Aker og Wallenius Wilhelmsen.
Ny post siste måned er Balder. Gjennomsnittlig løpetid er 1,83 år og rentedurasjonen er 0,39.

UTSIKTER

Kredittmarginene er nå høyere enn historiske gjennomsnittsnivåer. Sentralbankene er i ferd med å avslutte sine obligasjonskjøp, men verdensøkonomien viser fortsatt vekst og misligholdsratene er lave.
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.