Bilforsikring

Alle biler som skal kjøre på norske veier, må være forsikret. Du kan velge mellom lovpålagt ansvarsforsikring, delkasko, kasko, eller vårt beste alternativ Bil Pluss. Høyere egenandel ved skade gir lavere pris på forsikringen.
  • Startbonus på 50 prosent til førstegangs bileiere
  • Leiebil i hele reparasjonsperioden med Bil Pluss
  • Bil Pluss dekker feilfylling av drivstoff, både tømming og rens av tank
Kontakt meg om bilforsikring

Dette dekkes av forsikringen

Tips når en skade oppstår

Bilforsikring for unge

Hos oss får ungdom en ekstra gunstig bilforsikring. Vi gir deg 50 prosent startbonus når du er førstegangseier av privat bil. En annen fordel du som ungdom får hos oss er at vi tilbakebetaler 5.000 kroner dersom du har kjøpt bilforsikring før fylte 23 år hos oss, og kjører skadefritt i 5 år.

Reparasjon eller bytte av bilglass?

Vindusrutene i en bil blir stadig mer komplekse, noe som også betyr også at reparasjon og bytte av bilglass blir mer komplekst. For å sikre god kvalitet på reparasjon og bytte av bilglass har Eika Forsikring inngått samarbeidsavtale med Hurtigruta Carglass.