Gårdbrukers bil

Denne forsikringen dekker biler på inntil 4,5 tonn som brukes i landbruket.
  • Mulighet for utvidet leiebildekning og totalskadegaranti
  • Egne varer og verktøy for inntil kr 30 000 er inkludert
  • Næringsbil Pluss inkluderer utvidet maskinskadedekning

Om forsikringen

Dette dekker forsikringen

 

Næringsbil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Maskinskade - utvidet x
Leiebil i hele reparasjonsperioden x
Totalskadegaranti - utvidet x
Vognskade x x
Maskinskade x x
Bagasje x x
Ekstrautstyr inntil 60 000 x x
Brann x x x
Tyveri x x x
Glass x x x
Redning x x x
Ansvar x x x x
Rettshjelp x x x x


Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!

Kjøp forsikring

Ta kontakt med din rådgiver for å forsikre dine kjøretøy.

Meld skade

Hos oss melder du skade på dine landbruksforsikringer ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema

Med våre tilleggsforsikringer kan du skreddersy din forsikring etter de ønsker og behov du har.

Tabellen nedenfor viser hvilke tilleggsforsikringer du kan velge mellom på de ulike forsikringsalternativene. 


Næringsbil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Godsansvar

Ekstrautstyr over 60 000

Avbrudd

Yrkesverktøy/egne varer


Ulykke



Leiebil i 10 dager