Koronaviruset

Hva dekker reiseforsikringen?

Har du helårs reiseforsikring?

Koronasituasjonen – informasjon om hva reiseforsikringen omfatter

Artikkelen ble sist oppdatert 2. september 2021.

Eika Forsikring følger reiseråd som til enhver tid foreligger fra Utenriksdepartementet. UDs reiseinformasjon finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Utenlandsreiser
Fra og med 5. juli opphevet Utenriksdepartementet reiserådet for EU/EØS/Schengen og Storbritannia. Fra denne dato og i disse landene vil reiseforsikringen gjelde som normalt for alle, også for de som ikke er vaksinert. Dette betyr at hvis du skulle være uheldig og bli rammet av koronasykdom, så gjelder reiseforsikringen.

FHI’s kart over fargekoder viser hvilke karanteneregler som gjelder ved hjemkomst fra de ulike landene. Vær oppmerksom på at forsikringen ikke dekker karantene du blir pålagt ved hjemkomst. Den dekker heller ikke avbestilling du ønsker å foreta fordi landet eller området du skulle reist til har blitt rødt, dvs. karanteneplikt ved hjemkomst, etter at du bestilte reisen.

Det globale reiserådet gjelder frem til 1. oktober. Vi anbefaler alltid våre kunder å følge reiserådene.

 • Hvis du allikevel ønsker å reise til et område det foreligger reiseråd til, så vil din helårs reiseforsikring gjelde som normalt, bortsett fra skadehendelser som har sammenheng med koronasituasjonen, selv om du er vaksinert.
 • Hvis du ønsker å avbryte ferien på grunn av endring i smittesituasjonen/ nye reiseråd, omfatter forsikringen ikke tapte feriedager eller fremskyndet hjemreise.

Avbestilling av utenlandsreiser
Vi dekker avbestilling dersom det ved utreisetidspunktet foreligger et reiseråd fra Utenriksdepartementet, forutsatt at det ikke forelå reiseråd når reisen ble bestilt. 

Avbestilling av innenlandsreiser
Vår helårs reiseforsikring omfatter avbestilling dersom du skulle bli akutt syk. Forsikringen er også utvidet slik at den også omfatter avbestilling av fritidsreiser dersom du ikke får reist fordi du sitter i pålagt smittekarantene. Utvidelsen gjelder med avreise fra og med 31. januar 2021, til og med 31. august 2021.

Forutsetningene for utvidet dekning:

 • Utlegget er ikke refunderbart av reisearrangør.
 • Du er syk eller har symptomer som er forenelig med koronasykdom og skal i karantene iht. retningslinjene til FHI.
 • Du eller noen i medforsikret familie blir pålagt karantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter.
 • Når din eneste medreisende blir pålagt slik karantene.
 • Dette må kunne dokumenteres.

Utvidet dekning for avbestilling gjelder ikke ved:

 • Frykt for smitte.
 • Mistanke om smitte.
 • Selvvalgt karantene.
 • Innreisekarantene etter utenlandsopphold.
 • Smitteverntiltak der du befinner deg eller dit du hadde planlagt å reise.
 • Utlegg som er refunderbart av reisearrangør.

Har du reiseforsikring gjennom kredittkortet ditt?

Dette bør du vite om kredittkortforsikringen hvis du planlegger en ny utenlandstur

Smittesituasjonen i Europa og verden for øvrig gjør at man bør unngå å reise. Det som gjør situasjonen uforutsigbar akkurat nå er blant annet at land og regioner raskt kan gå fra gult til rødt. Vi anbefaler derfor at man har litt ekstra is i magen når det gjelder bestilling av reise.

For å kunne avbestille en reise uten at du eller noen i reisefølge er syke, trenger du en ordinær helårs reiseforsikring. Kansellering grunnet Covid-19 vil ikke være dekket av kredittkortforsikringen, men av den helårlige reiseforsikringen.

Spesielle regler som gjelder for kredittkortet
Alle våre kredittkort leveres i samarbeid med Mastercard og følgende gjelder ved reklamasjon under naturkatastrofer, regionale tragedier eller globale hendelser (informasjonen er under løpende oppdatering):

 • Du kan reklamere på varer eller tjenester du har kjøpt med kortet som ikke er levert til avtalt dato. Det vil si, at du kan reklamere blant annet på reiser som er kansellert dersom reiseselskapet ikke innvilger refusjon. Det samme gjelder for billetter til ulike arrangementer dersom arrangøren ikke refunderer billettomkostningene.

Flyreise (jfr. forbrukerrådets nettside)
Hvis en flyreise blir innstilt eller kansellert, har du valget mellom refusjon av billettkostnaden for den del av reisen du ikke får benyttet, eller ny reise på et senere tidspunkt. Dette gjelder uansett årsak til at flyet blir innstilt. Flyselskapet kan ikke se bort fra disse rettighetene. Du har også krav på forsinkelsesrente regnet 7 dager fra du krevde refusjon til kravet betales. Forsinkelsesrente må du kreve særskilt.

Foreløpig gjelder følgende i forbindelse med koronautbruddet (informasjonen oppdateres fortløpende)
•  Ved legeordinert karantene eller sykdom dekkes avbestilling av reise, dersom karantenetiden /sykdom hindrer avreise. Avbestilling som følge av UD sine reiseråd dekkes ikke av denne forsikringen.

Vi anbefaler deg å ta en titt på våre forsikringsvilkår og gjøre deg kjent med de ulike dekninger. 
Lurer du på hva forskjellen er mellom de ulike reiseforsikringer? Ta en titt på vår dekningssammenligning.

Behøver du å melde skade, kan du enkelt levere skademeldingen på nett.

Spørsmål og svar om din reiseforsikring via kredittkortet