Koronaviruset

Hva dekker reiseforsikringen?

Har du helårs reiseforsikring?

Helårs reiseforsikring og koronasituasjonen

Artikkelen ble sist oppdatert 11. januar 2022.

Eika Forsikring følger reiseråd som til enhver tid foreligger fra Utenriksdepartementet. UDs reiseinformasjon finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/
Vi anbefaler alltid våre kunder å følge reiserådene.

 

Viktig informasjon til deg som har planlagt å reise:

UD har igjen utstedt nye reiseråd pga. økt smitte og nye virusvarianter. På kort varsel kan disse bli endret eller det kan bli utstedt nye reiseråd til nye land eller områder. Før du bestiller deg reise eller skal ut å reise, anbefaler vi deg å holde deg oppdatert over hvilke land det foreligger reiseråd til.

Velger du å reise til et land hvor det foreligger pandemirelaterte reiseråd, og reisen din ikke er strengt nødvendig, vil ikke reiseforsikringen din gjelde forhold som måtte oppstå relatert til pandemien.

Dersom du har reist til et land uten reiseråd, og det blir utstedt reiseråd i løpet av ditt planlagte opphold på destinasjonen, vil forsikringen dekke merkostnadene dine til ombooking, utover det transportør er pålagt å dekke, dersom det offentlige transportmidlet du opprinnelig hadde planlagt å reise hjem med ikke går til avtalt tidspunkt.

 

Avbestilling av utenlandsreiser

Avbestilling av utenlandsreiser dekkes av reiseforsikringen din dersom det ved utreisetidspunktet foreligger et reiseråd fra UD, forutsatt at det  ikke forelå reiseråd da reisen ble bestilt. Husk alltid å kontakte reisearrangør eller transportør først for å avbestille og få tilbakebetalt utgiftene dine. Forsikringen dekker det reisearrangør eller transportør ikke er forpliktet til å refundere.

 

Utenlandsreiser til land hvor det ikke foreligger reiseråd

Her vil reiseforsikringen din gjelde som normalt, også om du skulle bli koronasyk. Vær allikevel oppmerksom på at forsikringen ikke omfatter avbestilling, fremskyndet hjemreise eller tapte feriedager hvis du ønsker å avbryte reisen på grunn av endring i smittesituasjonen på reisemålet, eller frykt for smitte, uten at norske myndigheter har utstedt nye reiseråd.

 

Karantene når du reiser ut

Vi anbefaler å følge med på hvilke karantene- og testeregler som evt. måtte gjelde før og ved hjemkomst. Disse finner du på regjeringen.no.

Hvis du etter en utenlandsreise, selv om landet ikke hadde reiseråd ved innreise, blir pålagt karantene ved hjemkomst, vil ikke forsikringen omfatte kostnader forbundet med dette. 

 

Avbestilling av innenlandsreiser

Vår helårs reiseforsikring omfatter avbestilling dersom du skulle bli akutt syk. Forsikringen er også utvidet slik at den også omfatter avbestilling av fritidsreiser dersom du ikke får reist fordi du sitter i pålagt smittekarantene. Utvidelsen gjelder med avreise til og med 31. mars 2022. Les mer om forutsetningene for utvidet dekning under.

Forutsetning for avbestilling som følge av pålagt smittekarantene

Spørsmål og svar

Har du reiseforsikring gjennom kredittkortet ditt?

Dette bør du vite om kredittkortforsikringen hvis du planlegger en ny utenlandstur

Smittesituasjonen i Europa og verden for øvrig gjør at man bør unngå å reise. Det som gjør situasjonen uforutsigbar akkurat nå er blant annet at land og regioner raskt kan gå fra gult til rødt. Vi anbefaler derfor at man har litt ekstra is i magen når det gjelder bestilling av reise.

For å kunne avbestille en reise uten at du eller noen i reisefølge er syke, trenger du en ordinær helårs reiseforsikring. Kansellering grunnet Covid-19 vil ikke være dekket av kredittkortforsikringen, men av den helårlige reiseforsikringen.

Spesielle regler som gjelder for kredittkortet
Alle våre kredittkort leveres i samarbeid med Mastercard og følgende gjelder ved reklamasjon under naturkatastrofer, regionale tragedier eller globale hendelser (informasjonen er under løpende oppdatering):

  • Du kan reklamere på varer eller tjenester du har kjøpt med kortet som ikke er levert til avtalt dato. Det vil si, at du kan reklamere blant annet på reiser som er kansellert dersom reiseselskapet ikke innvilger refusjon. Det samme gjelder for billetter til ulike arrangementer dersom arrangøren ikke refunderer billettomkostningene.

Flyreise (jfr. forbrukerrådets nettside)
Hvis en flyreise blir innstilt eller kansellert, har du valget mellom refusjon av billettkostnaden for den del av reisen du ikke får benyttet, eller ny reise på et senere tidspunkt. Dette gjelder uansett årsak til at flyet blir innstilt. Flyselskapet kan ikke se bort fra disse rettighetene. Du har også krav på forsinkelsesrente regnet 7 dager fra du krevde refusjon til kravet betales. Forsinkelsesrente må du kreve særskilt.

Foreløpig gjelder følgende i forbindelse med koronautbruddet (informasjonen oppdateres fortløpende)
•  Ved legeordinert karantene eller sykdom dekkes avbestilling av reise, dersom karantenetiden /sykdom hindrer avreise. Avbestilling som følge av UD sine reiseråd dekkes ikke av denne forsikringen.

Vi anbefaler deg å ta en titt på våre forsikringsvilkår og gjøre deg kjent med de ulike dekninger. 
Lurer du på hva forskjellen er mellom de ulike reiseforsikringer? Ta en titt på vår dekningssammenligning.

Behøver du å melde skade, kan du enkelt levere skademeldingen på nett.

Spørsmål og svar om din reiseforsikring via kredittkortet