Verdikort_Pluss_rett

Verdikort Pluss

Kjøpes i nettbanken. Kortet har PIN-kode og kan lades så mange ganger du ønsker.

Kan brukes i butikker over hele verden – og til netthandel

Kortet kan lades og brukes flere ganger

Oversikt over saldo og hva du har brukt kortet til

Visa Verdikort - priser