Innskytervalg til Strømmen Sparebanks forstanderskap

Stemmeberettigede og valgbare er alle kunder med aktivt kundeforhold i Strømmen Sparebank i minimum de siste 6 måneder og innskudd i banken på minimum kr. 2.500,- i samme periode.

Det skal i år velges 5 medlemmer og 4 varamedlemm blant valgbare innskytere til forstanderskapet for en periode på 4 år.

Forstanderskapet består i dag av følgende innskytervalgte medlemmer;

(Medlemmer på valg er markert)

                                              FORSTANDERSKAP 2019

Innskytervalgte

medlemmer

 

Innskytervalgte varamedlemmer

 

Espen Kristiansen

 

På valg

Vanja Sortnes

På valg

 

Hans Jacob Flock

 

Jan Arvid Prytz

 

På valg

 

Harald Wethal

 

 

Thomas Endresen

På valg

 

Jan Munthe-Kaas

 

 

Pål Gløtta

 

 

Jon Vidar Ukkestad

 

 

Johanna Therese Holmgren

På valg

 

Kenneth Wangen

 

 

 

 

 

Christine Kværnæs

 

 

 

 

 

Lise Fjeldvang Braathen

 

På valg

 

 

 

Marit Heiberg

 

 

 

 

 

Monika Martinsen

 

 

 

 

 

May Wenche Amundsen

 

På valg

 

 

 

Ole Andreas Holmsen

 

 

 

 

 

Wenche Hestenes

 

 

 

 

 

Svein Ronny Høgtorp

 

På valg

 

 

 

Sverre Asle Folkedal

 

 

 

 

 

Tommy Edvardsen

 

På valg

 

 

 

Torill Sauer

 

 

 

 

 

Åse Eidholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strømmen Sparebanks valgkomité mottar og innstiller på forslag til kandidater. Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på forespurte kandidater innen

fredag 27. januar 2020 kl. 16.00.

 

Forslag må inneholde kandidatens navn, adresse og fødselsdato og sendes pr. sikker epost til valgkomitéen v/Marit Hegge-Jensen; mhj@strommensparebank.no, eventuelt leveres i banken i lukket konvolutt merket «Marit Hegge-Jensen» innen angitt frist.

Foreslåtte kandidater vil bli annonsert mandag 28. januar 2020.

Valget til innstilling vil foregå elektronisk ved at stemmeberettigede iht. første avsnitt sender epost til mhj@strommensparebank.no innen fredag 31. januar 2020 kl. 12.00.